IAE – Possible impugnació per la inactivitat durant l’estat d’alarma

gen. 25, 2022 | Flaix Fiscal

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de València, en la seva recent sentència núm. 9/2022, d’11 de gener de 2022, ha dictaminat a favor d’una empresa hotelera reconeixent-li el seu dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts per les quotes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) satisfetes durant l’Estat d’alarma decretat el 2020, amb motiu de l’absència (o greu limitació) de l’activitat econòmica resultant de les restriccions introduïdes en aquest i en posteriors modificacions. De la mateixa manera, el Jutjat entén que, en aquestes circumstàncies excepcionals, no pot ser exigible la formalitat de comunicar la baixa de l’activitat, argument que esgrimia l’Ajuntament demandat.

Si bé no constitueix jurisprudència i es desconeix el seu possible acolliment per part d’altres tribunals, al nostre Despatx estem analitzant si aquest criteri podria obrir les portes a reclamar les quotes satisfetes de l’IAE corresponents als períodes esmentats, mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts que el Jutjat ha considerat perfectament admissible en aquest supòsit.

Per a qualsevol aclariment no dubtis a contactar-nos.

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.