Select Page

Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

març 5, 2024 | Flaix Legal

La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, té per objecte garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i tracte de les persones amb discapacitat. A més, un dels objectius d’aquesta llei és impulsar i fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat.

Sobre la base d’aquest objectiu, totes les empreses públiques i privades la plantilla de les quals sigui de 50 o més treballadors estan obligades que entre aquests treballadors, almenys, el 2% siguin treballadors amb discapacitat. A l’efecte d’aquesta llei, tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles als qui se’ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL hem preparat una nota informativa on podràs consultar tots els detalls per a l’aplicació d’aquesta Llei.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.