Select Page

Deducció de l’IVA suportat per les “hòlding mixtes”

juny 6, 2023 | Flaix Fiscal

Hem tingut constància d’una resolució més en el confús tema de la deduïbilitat de les quotes d’IVA suportades per companyies de tinença de valors que tenen la consideració de subjectes passius de l’IVA per prestar serveis a les seves participades (les denominades “hòldings mixtes“).

En aquest cas, el TEAC, en la seva resolució de 21 de febrer de 2023, reitera el criteri d’una altra resolució de 21 d’octubre de 2020 y, considera que l’IVA suportat per una “hòlding mixta” en els serveis rebuts relacionats amb l’adquisició de participacions en entitats filials no és deduïble, ja que, perquè ho fos seria necessària la inclusió del seu cost en el preu dels serveis prestats per ella, circumstància que no ha quedat acreditada.

En aquest tema estem patint una inseguretat jurídica creixent, derivada no sols de la molt diversa casuística, sinó de la disparitat de criteris aplicats tant per la Inspecció com pels Tribunals, així com d’una absència de regulació específica en la normativa domèstica d’IVA. Continuarem informant…

 

Accedeix a la resolució completa AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.