Còmput de les pèrdues en les causes de dissolució de societats

febr. 16, 2023 | Flaix Legal

El Reial decret llei 20/2022, publicat el passat 28 de desembre, ha establert una regla especial en relació amb les pèrdues des de l’exercici 2020 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï en el 2024 a l’efecte de determinar si s’està sotmès en la causa de dissolució obligatòria.

Així, únicament als efectes de la determinació de les pèrdues per a la causa de dissolució obligatòria per desequilibri patrimonial, s’estableix que no computen les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï en el 2024.

No obstant això, si en el resultat dels exercicis 2022, 2023 o 2024 s’apreciessin pèrdues excloses les de 2020 i 2021 que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, ha de convocar-se pels administradors o pot sol·licitar-se per qualsevol soci en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l’exercici, la celebració de junta general per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient.

 

Si vols vols consultar més flaixos accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.