Aspectes legals del compliment de la normativa sobre els drets dels consumidors i usuaris en els e-commerce

set. 19, 2023 | Flaix Legal

Actualment, la contractació via electrònica mitjançant el comerç electrònic (e-commerce) ocupa una gran quota mercat, i segons les últimes dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competencia (CNMC) va superar a Espanya els 18.900 milions d’euros en el tercer trimestre de 2022, un 28,8% més que l’any anterior.

Aquest creixement té un gran impacte en els drets dels consumidors i usuaris, regulats principalment pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d’àmbit estatal i la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, d’àmbit autonòmic.

Per vetllar pels drets dels consumidors, i en compliment de les seves funcions, els òrgans competents en aquesta matèria, entre d’altres l’Agència Catalana de Consum, no només actuen d’ofici en el cas d’una denúncia, sinó que també duen a terme campanyes de control en diferents sectors, com en el de la contractació electrònica de productes i serveis. Només dins d’aquesta campanya, durant el 2022 estava previst realitzar actuacions inspectores amb l’objectiu de controlar un total de 200 webs.

Les infraccions en matèria de consum, ja siguin sobre accions o omissions relacionades amb les transaccions comercials, la regulació dels preus, la seguretat, la documentació o les condicions del bé o servei, poden comportar sancions econòmiques que poden anar des dels 3.000€ fins a 1 milió d’euros, en funció de la seva gravetat.

És per aquest motiu que des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL volem recordar a tots els nostres clients que disposin d’un e-commerce la importància de tenir degudament redactades unes condicions legals reguladores de la contractació a distància dels seus productes i serveis, les quals estiguin perfectament alineades amb la citada normativa i especialment amb els drets bàsics dels consumidors i usuaris, essent alguns dels aspectes més rellevants els relatius al dret d’informació del consumidor, el dret de desistiment, les formes de pagament, les devolucions, les garanties, els serveis postvenda i els mecanismes de resolució de conflictes.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.