ITP – TPO – Els excessos d’adjudicació no tributen si són compensats en metàl·lic o en espècie

des. 27, 2022 | Flaix Fiscal

El TEAR de les Illes Balears, en la seva resolució de 28/04/2022, realitza una interessant anàlisi sobre l’evolució que ha tingut en els últims 20 anys la tributació en el ITP de les dissolucions de condominis sobre immobles amb excés d’adjudicació a favor de l’adjudicatari, que segons la llei d’aquest impost només està subjecta a modalitat d’Actes Jurídics Documentats (i no a la de Transmissions Patrimonials Oneroses) quan aquest excés és compensat en metàl·lic.

Doncs bé, a més de l’interès que suscita aquest recorregut històric, aquesta resolució del TEARIB és important perquè considera, a partir del criteri establert pel Tribunal Suprem en la seva sentència de 30/10/2019 (que ja va ser recollit per la DGT en la seva consulta vinculant V2739-21, de 10/11/2021), que l’excés d’adjudicació ha d’estar igualment subjecte a tributació en AJD, i no a TPO, quan és compensat mitjançant el lliurament de percentatges de participació en altres condominis, sense que aquesta compensació en espècie tingui la consideració de permuta.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.