Mini Boletín Fiscal Diario de 25 de abril de 2022

Abr 25, 2022 | Mini Boletín Fiscal Diario

En el Mini Boletín de hoy:

 

Boletines Oficiales

DOGC 25/04/2022 NÚM 8653: CATALUNYA. CONTENCIÓ DE RENDES. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT núm. 6289-2020, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés contra diversos articles de la Llei del Parlament de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge (sentència).

Consulta de la DGT: ITPyAJD. VALOR DE REFERENCIA. En la adquisición de un inmueble en subasta judicial tributará por ITP debiéndose tomar como base imponible el valor de referencia

Sentencia de interés: IRPF. OPERACIONES VINCULADAS. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN. La AN analiza la valoración que realiza la Inspección sobre las operaciones vinculadas y los derechos de imagen efectuadas por el Barça con Andrés Iniesta.

 

Puedes acceder al MINI BOLETÍN FISCAL completo a través del siguiente LINK.

Para acceder al listado completo de Mini Boletines Fiscales haz clic en la imagen.