Mini Boletín Fiscal Diario de 21 de marzo de 2023

Mar 21, 2023 | Mini Boletín Fiscal Diario

En el Mini Boletín de hoy:

 

Boletines Oficiales

DOGC núm. 8879 de 21.03.2023

CATALUNYA. AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA. SUBVENCIONS. RESOLUCIÓ TER/914/2023, de 16 de març, de modificació de la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans.

CATALUNYA. AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA. SUBVENCIONS . RESOLUCIÓ TER/915/2023, de 16 de març, de modificació de la Resolució DSO/2427/2021, de 28 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Sentencia del TS

ISD. AJUAR. La minoración del 3% del ajuar correspondiente al cónyuge viudo de la vivienda familiar prevista en el art. 34.3 del RISD puede aplicarse sobre un valor superior al valor catastral, no precisándose prueba si tal valor superior resulta establecido administrativamente.

 

Nota de RED.ES

Se amplía el plazo para solicitar la ayuda del programa Kit Digital hasta el 31 de diciembre de 2024.  El Gobierno ha convocado hasta el momento ayudas por más de 1.500 millones de euros para autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores.

 

Puedes acceder al MINI BOLETÍN FISCAL completo a través del siguiente LINK.

Para acceder al listado completo de Mini Boletines Fiscales haz clic en la imagen.