JAVIER AQUILUÉ
Provincia Barcelona
Especialidad Fiscal

JAVIER AQUILUÉ

Gerent de l’àrea Fiscal

Llicenciat en Dret, està especialitzat en l’assessorament tributari d’empreses i particulars en l’àmbit de la tributació directa i indirecta, tant en el terreny nacional com en l’internacional. També és especialista en procediments i contenciosos tributaris.

Tornar al directori de socis