ELENA LÓPEZ
Provincia Barcelona
Especialidad Laboral

ELENA LÓPEZ

Directora de l’àrea Laboral

Graduada Social i Diplomada en Relacions Laborals. La seva experiència professional es desenvolupa en l’àmbit del dret laboral i de seguretat social, prestant un assessorament a les empreses tant de l’àmbit privat com públic en l’àrea d’administració de personal i en l’àmbit jurídic laboral.

Tornar al directori de socis