MIREIA GUARRO
Provincia Barcelona
Especialidad Laboral

MIREIA GUARRO

Sènior de l’àrea Laboral i R.H.

Diplomada en Ciències Empresarials, està especialitzada en administració de personal i assessorament a empreses en l’àmbit laboral. Ha intervingut en la gestió i integració d’amplis col·lectius de treballadors com a conseqüència d’operacions corporatives. També ha assumit labors de coordinació de l’àrea de R.H. on site en empreses multinacionals.

Tornar al directori de socis